ABD’de bulunan Pittsburgh Carnegie Kütüphanesinde Nadir Eserler Kolleksiyonu Çalınmış

ABD’de Bulunan Pittsburgh Carnegie Kütüphanesinde Nadir Eserler Kolleksiyonu Çalınmış

Hırsızlığı yaklaşık yirmi yıl boyunca gerçekleştirilmiş. Yaklaşık 8 milyon dolardan fazla bir miktara sahip 300 kitap ve diğer eserleri çalınmış.

Kayıp kitaplar içinde Isaac Newton’ın Principia’sının 1687 tarihli bir kopyası da yer alıyor.

Kütüphane arşivcisi olan Gregory Priore Pittsburgh’daki Carnegie Kütüphanesi’nin nadir eşyalarını çalmak ve satmakla suçlanıyor .