Alevi Müslümanlarda Cenaze Namazı Var Mı?

Aleviler Namaz Kelimesini Kullanmaz Erkan der. Yani Cenaze Namazı demez Cenaze Erkanı der. Aşağıdaki metin Cem Evlerinde Düzenlenen Cenaze Erkanından Kısa Bir Kesittir.

 Önce cenaze Erkanı İçin niyet edilir.

Dede cenazenin göğsü hizasında durur ve şöyle der:

 ÇAĞRI: ER KİŞİ (veya kadınsa) HATUN KİŞİ NİYETİNE;

 Allah rızası için salâta

Hz. Muhammed ve Ehlibeyt için salâvata

Meyyit için duaya

Uyun On İki İmam’a

Başlanır – (4 TEKBİRDİR)

Birinci Tekbir

ALLAHÜ EKBER. (Eller kaldırılır)

 “Sübhaneke allahümme ve bi-hamdike ve tebarekeismüke ve teala ceddüke (ve celle senaüke) ve la ilahe gayruk.”

İkinci Tekbir

ALLAHÜ EKBER. (Eller kaldırılmaz)

“Allahümme barik âlâ Muhammedin ve âlâ âli Muhammed. Kema barekte âlâ İbrahime ve âlâ âli İbrahime inneke hamidun mecid.”

 Türkçesi: “Allah’ım! İbrahim’e ve İbrahim evladına bereket verdiğin gibi Muhammed’e ve Muhammed evladına da bereket ver. Şüphesiz sen övülmüşsün, yücesin.”

 Üçüncü Tekbir

 ALLAH’Ü EKBER. (Eller kaldırılmaz.)

 Bismillahirrahmanirrahim

 Elhamdü lillahi rabbil âlemin. Errahmanir rahim. Maliki yevmid din, İyyake na’büdü ve iyyake nesta’ıyn. İhdinas sıratâl müstakıym. Siratââllezine en’amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim ve leddââlin.

 Türkçesi:

 Esirgeyen Bağışlayan Allah’ın adıyla.

Hamd evrenler sahibi yüce Allah içindir.

Allah ki acıyandır, koruyandır, sevendir.

Günü gelince ancak,

O’dur hesap soracak.

Tek sana tapan, senden medet umanlarız biz.

Sapıtmışların yoluna düşmekten koru bizi.

Doğru yoldan ayırma bizi. Aman Rabbimiz!

Dördüncü Tekbir

 ALLAHÜ EKBER (Eller kaldırılmaz.)

Önce sağa “esselamü aleyküm ve rahmetullah”

Sonra sola “esselamü aleyküm ve rahmetullah”

 Ve “EL FATİHA” denir ve cenaze erkanı biter.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*