Alevi Müslümanlar’ın Ramazan Orucuyla İlgili Düşünceleri Nedir?

Alevi Müslümanlar’ın Ramazan Ayına Bakış Açısı Nedir?

Alevi Müslümanlar Ramazan Ayındaki  üç günü oruç tutarak geçirmektedirler. Bu oruç Kur’an-ı Kerim’in indirilişine bianen (yani vurgu Kuran’adır) tutulan oruçtur. Hakka bir şükür olarak tutulur. İsteyen bu üç gün orucu tutar istemeyende tutmaz. Bu tamamen kişisel bir tercihtir.

Alevi Müslümanlarda oruç mevzusu şu şekildedir: Alevilikte farz oruç, Muharrem Ayında tutulur. Muharrem aynı zamanda Kerbela şehitleri nezdinde tarihteki tüm mazlumlar için yas tutma ayıdır. Muharrem orucu dışında Masum- u pak ve Hızır orucu da vardır. Alevilikte, bir ay süreyle tutulan Ramazan orucu mevcut değildir. Dişi Sığır Bölümü 185. ayet gereği Ramazan ayında dolunay süresince üç gün oruç tutmak farz- ı kifâyedir. Alevi Müslümanlara göre İsteyen bu üç günlük orucu tutar. Alevi Müslümanlara göre Bu üç günlük orucu tutmayana da herhangi bir sorumluluk yoktur.

Ramazan orucu Kur’an-ı  Kerimde 183-184-185 inci ayetlerde geçmektedir.

183. ayette; sizden öncekilerin tuttuğu oruç ; Muharrem’dir.

184. sayılı günler / madudat sözcüğü. (gün sayısı olarak zorlama yoktur)  “Eyyamen ma’dudat”   ifadesiyle birkaç günün kastedildiği görülmektedir. Bu ifadeyle en az üç, en çok 10 günün işaret edildiğinin Kur’an’da pek çok kanıtı vardır.

185. Femen : Öyleyse kim…Şehide : Tanık oldu, gördü…Minkum: Sizden biri…Eş- şehra : Dolunaya…Felyesumhu : Onda oruç tutsun
Sizden her kim Ramazan Ayında ki dolunayı görürse onda oruçlu geçirsin.

Dolunayın görünümü en az 3 en fazla 10 gündür. Kur’an’da gün sayısı net olarak ifade edilmemiştir. Dolunay bazı günlerde doğal şartlarda görünememesinden dolayı yaklaşık 29 gün oruç tutulmaktadır.

Şehr-u Ramazan ifadesi ”RAMAZAN DOLUNAYI” demektir…
Kur’an-ı Kerim’de net biçimde Ramazan ayının tümünü oruçlu geçirin denmemektedir. Alevilere göre Sünni din adamları Ramazan Orucunu  1 aya çıkarmışlardır.

Toplumsal gelenekler, coğrafi şartlar ve tarihsel vb. koşullar inancı tümüyle etkilemektedir.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*