Alevi Müslümanlar dua ederken ellerini açmazlar, Aleviler dua ederken elleri kalplerinin üzerindedir

Alevi Müslümanlar dua ederken ellerini açmazlar, Aleviler dua ederken elleri kalplerinin üzerindedir,

Çünkü Alevi İslam inancında Allah ne yerdedir, nede gökte.

Allah kainatı, Canlıyı ve cansızı kendi nurunda yaratmıştır.

Bu yüzden her Canlı kalbinde onun bir parçasını taşır.

Hacı Bektaş-ı Veli

Yine Hacı Bektaş-ı Veli Çevirisine göre Kur an-ı Kerim de;

Cenab-ı Hak Der ki :

“Şüphesiz insanın bedeninde bir et parçası vardır.

Onun içerisinde bir kalp vardır.

O kalp içerisinde bir gönül vardır.

O gönül içerisinde bir giz vardır.

O giz içerisinde bir nur vardır.

O nur içerisinde bir sır vardır.

Ve o sırrın içerisinde BEN varım ! ”

Cenab-ı Hak insanları yaratırken her insanoğlu için kendi özünden nurunu üfürmüş/bağışlamıştır. İşte insan o nur ile hayat bulmuştur.

Alevi Müslümanlarda Dua Edilirken Göz Önüne Alınacak Noktalar

1 – Dua ederken kişinin gönlünde Tanrı sevgisi yer almalıdır.
2 – Dua ederken fazla yüksek sesle  okumamak  gerekir.
3 – Dua, uzun ve alabildiğine bilgi verme türünde detay taşımamalıdır. özlü ve kısa olmalıdır.
4 – Duada ivecenlik doğru sayılmaz. Dualar Tanrı tarafından er – geç kabul edilir. Doğa yasalarına ters istek ve arzular içermeyen, hayra yönelik olan dualar mutlaka kabul görür .
5 – Dualar, kendimiz, ailemiz ve başkaları için hayır dilemek şeklinde olmalıdır. Dostlarımız değin düşmanlarımız içinde dua edip hayır dilemeliyiz.

Gülbang: Güle,aşka,sevgiye davet,onu topluma,ceme çagrıdır Af isteme,sıgınmadır
Dua: Gönül gözümüzü açarak Tanrıya candan yalvarmak
Terceman :. Manzum şeklinde olan kısa dualardır.
Tekbir, Tevhid : Allah’ın birliğini terennüm etmektir. Saz eşliğinde okunur.
Salavat: Peygambere ve on iki imama verilir, bunları selamlamadır.
Tarikat telkini: Talibe uyacagı yol ilkelerinin Pir tarafından, ”Öl ikrar verme öl ikrarından dönme” dir.

http://seyyidali.com/index.php/alevilik/dualar

Alevi Müslümanların Okudukları Dua’lardan Örnekler

Uykuya Yatarken Ve Uykudan Kalkınca Okunan Dua 

Uykuya Yatarken Okunacak Dua

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla Yattım Allah kaldır beni rahmetine daldır beni eğer vadem yetti ise iman ile gönder beni. Yattım sağıma döndüm soluma sığındım Allah’ıma, Peygamberime, İmam Ali’ye dinime, imanıma, Pirime Gerçeğe Hü.. Ya Allah Ya Muhammed Ya Ali

Uykudan Kalkınca Okunacak Dua

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla Ya Muhammed Ya Ali. Günümü mübarek eyle. İşimi, aşımı bol vermeyi nasip eyleye. Evime, çocuklarıma, devletime, milletime, zeval vermeyesin. Bizleri üstün sıfattan halk ettin aynı sıfatta da sana dönmemizi nasip eyleyesin. Muhanete muhtaç eylemeyesin. Hayırlı insanlarla karşılaştırasın. Ya Allah Ya Muhammed Ya Ali.

Alevi Müslümanlarda Sabah Duası Nasıl Okunur? 

Bismişah Allah Allah.

Sabahlar hayrola Hayırlar feth ola.

Şerler def ola.

Münkir Münafık yuf ve maft ola.

Ya Allah Ya Muhammed Ya Ali…

Görünmeyen kazalardan belalardan saklıyasın

Zalime zulüme uğratmayasın.

Dertlermize deva hastalarımıza şifa veresin

Hayırlı gelip hayırlı gidesin.

Allah Muhammed Ya Ali

Allah Muhammed Ya Ali

Alevi Müslümanlarda Cenaze Duası 

Bismillah ve alâ milleti Rasülillahi, Allahumme yessir aleyhi emrehu ve sehhil aleyhi mâ ba’dehu. Ve me esid bilikâike, v’ec’al mâ harace ileyhi hayran mimmâ harace anhu.” (Tanri’nin adiyla. Rasullullah’in dini üzere Tanri’dan geldik, yine O’na dönecegiz. Tanrim onun işini kolaylaştır. Sana kavusmaşını mutlu kıl. Kavuştuğunu bıraktığından iyi kıl) ve “Allah, Muhammed, Ali inanci üzerine ölmüş olsun. Ey Allahım, onu yarlığa, onun derecesini hidayete ermiş kimseler içinde yücelt, bizleri ve onu affet ey evrenlerin yaratıcısı! Onun kabrini geniş eyle ve orasını ona ışıklı kıl.

Alevi Müslümanlarda Teneşir Duası

Ber cemal-i Muhammed, kemal-i Imam Hasan, Sah Hüseyin, Ali’yi pir bilene verelim candan selevat (selevat getirilir). Dünya geçicidir, ahiret yurdu kalıcıdır. Tanrının hükmü yürüdü. Ulu Tanrı seni kutlu bir menzile yetirsin. Kabrin ısıklı, mekanın cennet olsun.   Sah-i Merdan seni sancagı altında saklasın, beklesin. Gerçege hü…

NÂDİ ALİ Duası (Hadis) 

Bismillahirrahmanirrahim..
Nadi Ali’yyen mazharul acaib
teciduhu avnen leke fin nevaib
li külli hemmin ve gammın seyrenceli
Ve bi nur-u azametike Ya Allah!.. Ya Allah!.. Ya Allah!..
Ve bi nur-u nübüvvetike
Ya Muhammed!.. Ya Muhammed!.. Ya Muhammed!..
Ve bi nur-u velâyetike Ya Ali!.. Ya Ali!.. Ya Ali!..
Edrikni Ya Fatima!..  Ya Fatıma!.. Ya Fatıma!..
Edrikni Ya Hasan!.. Ya Hasan!.. Ya Hasan!..
Edrikni Ya Hüseyin!.. Ya Hüseyin!.. Ya Hüseyin!..
Edrikni.. Edrikni.. Edrikni..
Lâ feta illâ Ali. Lâ seyfe illâ Zülfikar..
Lâ gaza illâ gaza, el Murtaza bil iktidar
Her gaza ve bela nerden gelirse defeyle ya Perverdigâr.
Münkirin boynundan gitmesin tığ ile teber.
Lâ fetâ illâ Ali, lâ seyfe illâ Zülfikar.

Türkçesi 

Esirgeyen Bağışlayan Allah’ın adıyla!
Zorda kaldığında İmam Ali’yi çağır.
O Ali ki, üstün niteliklere sahiptir.
Tüm sıkıntı ve güçlüklere karşı ondan medet dile!
Dile ki yardım göresin
Dile ki mürüvvet bulasın
Yüce Yaratanın kutlu ışığı aşkına, Ya Allah Ya Allah Ya Allah
Şanlı Resulün aydınlığı aşkına Ya Muhammed Ya Muhammed Ya Muhammed
Kutlu Velayetin arıtıcı nuru aşkına Ya Ali Ya Ali Ya Ali
Himmet eyle Ya Fatma Ya Fatma Ya Fatma
Himmet eyle Ya Hasan Ya Hasan Ya Hasan
Himmet eyle Ya Hüseyin Ya Hüseyin Ya Hüseyin
Yoktur Aliden güçlü yiğit.
Ve bulunmaz Zülfükardan keskin kılıç
Ey Gazi, Ey Şehit
Ne Kutludur Ol Murtaza aşkına edilen gaza!
Her türlü beladan koru bizi ey Rabbimiz.
Münkire karşı tığ ile teber
Mümine zulmedenler olsun heder.
Yoktur Aliden güçlü yiğit..
Ve bulunmaz Zülfükardan keskin kılıç!
Eğriyi doğrultan düzgün kılıç!
Ey Gazi, Ey Şehit.
Şüphesiz Ali’dir Şanlı yiğit!
Dildeki duanın, Gönüldeki Dileğin kabulü için,
Gerçeğin demine Hü.