Alevilik ve Bektaşilikle İlgili Yazılmış Master ve Doktora Tezlerine Nasıl Ulaşılabilir?

Bir süredir Alevi,Bektaşi Müslümanların İnançları konularında araştırma yapan kişilere hizmet veren Şahkulu Alevi Bilgi Merkezi (Kütüphanesi) şimdi de Alevilik ve Bektaşilikle ilgili yazılmış onlarca Master ve Doktora tezini konuyla ilgilenenlerin hizmetine sunuyor.

Şahkulu Alevi Bilgi Merkezi’nden her gün saat 10:00-17:00 arası yararlanmak mümkün…

ŞAHKULU ALEVİ BİLGİ MERKEZİ’NDE BULUNAN VE ÇOĞU ALEVİ BEKTAŞİ KONULU “TEZ”LER

 • Yüzyılda Arnavutluk’ta İslam’ın Yayılışı, Yüksek Lisans Tezi, Agim Tereziu, Tez Danışmanı: Doç. Dr. M. Asım Yediyıldız, T.C. Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İslam Tarihi Bilim Dalı, Bursa, 2010 (2 Adet)
 • Yüzyılda Teke Yöresi Yörüklerinin Sosyo-Ekonomik Durumu, Doktora Tezi, Mehmet Ak, Danışman: Prof. Dr. Haldun Eroğlu, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya, 2012
 • 1980 Sonrası İzmir’de Alevi Örgütlenmeleri ve Bu Örgütlerin Alevi Kimliği Açısından Önemi, Serap Bahadır (?), Danışman: Doç. Dr. Kayhan Delibaş, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
 • 494 Numaralı Tahrir Defterine Göre Rumeli Bölgesinde Nüfus ve Yerleşme, Yüksek Lisans Tezi, Huriye Emen, Danışman: Doç. Dr. Tufan Gündüz, T.C. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı, Ankara, 2010 (2 Adet)
 • Abdal Alevilerinde Toplumsal Kimlik ve Kadın (Antalya Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Nazlı Yetkin, Danışman: Prof. Dr. Sabri Çakır, T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Isparta, 2012 (2 Adet)
 • Abdal Ata Zaviyesi, Yüksek Lisans Tezi, Aysemin Çanak (Erten), Danışman: Prof. Dr. Adnan Gürbüz, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı, Sivas, 2013
 • Akdağmadeni’nin Sosyo – Kültürel ve Dini Yapısı Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, İsmail Neşeli, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Kurt, T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Felsefe Ve Din Tarihi Bilim Dalı, Sivas, 2011
 • Akdağmadeni’nin Sosyo-Kültürel ve Dini Yapısı Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, İsmail Neşeli, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali Osman Kurt, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Dinler Tarihi Bilim Dalı, Sivas, 2011
 • Alevi Bektaşi Düşüncenin Kültürel Kaynakları Hz. Ali Algısı, “Nesimi Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Adil Kacır, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Keskin, T.C. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı, Van, 2014
 • Alevi Bektaşi Şiirinde Mitolojik Ögeler (20. YY. Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Emine Bozdemir, Danışman: Doç. Dr. Hüseyin Özcan, Fatih Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı,
 • Alevi Çalıştaylarına Yansıdığı Biçimiyle Alevilerin Toplumsal Talepleri, Yüksek Lisans Tezi, Ömer Yaprak, Doç. Dr. Halil Aydınalp, T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din Sosyolojisi Bilim Dalı, İstanbul, 2015 (2 Adet)
 • Alevi Kimliği İçinde Farklı “Alevilik” Algıları: Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cem Vakfı Örneği, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antropoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2011
 • Alevi Kimliğinin İnternet Sitelerindeki Temsili ve Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Burak Şahin, Danışman: Prof. Dr. Yaşar Erjem, T.C. Mersin Üniversite, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalı, Mersin, 2012
 • Alevi Müzik Uyanışı Bağlamında İzmir Limontepe Alevi Göçmenlerinin “Müzik Pratikleri”, Doktora Çalışması, Banu Mustan Dönmez, Danışman: Doç. Dr. Ayhan Erol, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzik Bilimleri Anabilim Dalı, İzmir, 2008
 • Alevi Müzik Uyanışı Bağlamında İzmir Yamanlar Alevi Göçmenlerinin Müzik Pratikleri, Doktora Tezi, Serap Akdeniz, Danışman: Prof. Dr. Ayhan Erol, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzik Bilimleri Anabilim Dalı, İzmir, 2011
 • Alevilerin Cem İbadetine Görsel Bir Bakış, Yüksek Lisans Tezi, Arzu Attepe, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Çeyiz Makal Fairclough, T.C. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim ve Tasarım Anasanat Dalı İletişim Sanatları ve Tasarım Bilim Dalı, İstanbul, 2015
 • Aleviliğin Anlamanın İmkanı: Alevi Deyişlerinin ve Gülbanglarının Kavalık Köyü Örneğinde Sosyolojik Analizi, Doktora Tezi, Mehmet Yazıcı, Danışman: Doç. Dr. Ömer Aytaç, T.C. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, 2011
 • Alevilik’te Dedelik ve Ocak Anlayışı “Tercan Örneği”, Yüksek Lisans Tezi, İhsan Ünlü, Danışman: Prof. Dr. Metin Bozkuş, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı, Sivas, 2013
 • Alevilik’te Kadın: Şahkulu Sultan Dergâhındaki Kadınların “Alevi Kadın” Algılayışı, Yüksek Lisans Tezi, Nazlı Gümüş, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şehriban Şahin Kaya, T.C. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Kütahya, 2011 (3 Adet)
 • Alevilikte Kadın: Şahkulu Sultan Dergâhındaki Kadınları “Alevi Kadını” Algılayışı, Yüksek Lisans Tezi, Nazlı Gümüş, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şehriban Şahin Kaya, T.C. Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Kütahya, 2011
 • Arnavutluk Bektaşiliği, Başlangıcı, Gelişmesi ve Günümüzdeki Durumu, Yüksek Lisans Tezi, Luan Afmataj, Danışman: Prof. Dr. Mustafa Öz, T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı, İstanbul, 2009
 • Balıkesir Çepni Kültürü, Yüksek Lisans Tezi, Halil İbrahim Şahin, Danışman: Prof. Dr. Ali Duymaz, T.C. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Balıkesir 2004
 • Balıkesir İli Türkali Köyü Halkbilim Ürünlerinin Derlenmesi ve Değerlendirmesi, Doktora Tezi, Hülya Yeşil, Danışman: Prof. Dr. Coşkun Ak, T.C. Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Bursa, 2001
 • Balıkesir Tahtacı Köyleri Kongurca ve Türkali’de Halk Bilimi Açısından Müzik Yapısının Araştırılması, Doktora Tezi, Ayten Kaplan, Danışman: Prof. DR. Nevzat Gözaydın, Ankara, 1998
 • Barak Türkmenleri, Yüksek Lisans Tezi, Gülden Zeyrek, Danışman: Prof. Dr. İsmail Özçelik, T.C. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Kırıkkale, 2009
 • Batı Anadolu’da Yörük Müziği ve Kadın İcraları, Doktora Tezi, Hale Yamaner Okdan, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rabia Uçkan, T.C. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dünyası Araştırmaları Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, İzmir, 2012
 • Bergama Merkez İlçe ve Köylerinde Yaşayan Yörüklerin Ağız İncelemesi, Hale Bozalan, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fatma Sibel Bayraktar, Edirne Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türk Dili Bilim Dalı, Edirne, 2008
 • Biga Sancağı’na Ait 4948, 4951, 15988, 15990, 15991 Numaralı Temettuat Defterlerinin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Bünyamin Özçelik, Danışman: Prof. Dr. Mehmet Beşirli, Çankırı, 2011
 • Bigadiç ve Sındırgı İlçelerinde Yerleşmeler, Doktora Tezi, Ferhat Arslan, Danışman: Prof. Dr. Mesut Elibüyük, T.C. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya (Türkiye Coğrafyası) Anabilim Dalı, Ankara, 2013
 • Bismil Türkmen Ağzı, Yüksek Lisans Tezi, İsmail Sökmen, Danışman: Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun, T.C. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili Bilim Dalı, Ankara, 2011
 • Çanakkale İli Bayramiç İlçesi Geleneksel Türkmen Kıyafetlerinin Renk, Desen, Kompozisyon ve Teknik Özellikleri Yönünden İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Mürüvvet (Göngör) Ercan, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Gönül Yılmazkurt, Ankara, 2007
 • Çepni Ağzı (Dil Özellikleri – Metinler – Sözlük), Doktora Tezi, Zeynep Şimşek Umaç, Danışman: Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Balıkesir, 2011
 • Çepnilerde Din ve Sosyal – Kültürel Hayat (Giresun Örneği), Doktora Tezi, Betül Zahide Kaçar, Danışman: Prof. Dr. Zeki Arslantürk, T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı, Din Sosyolojisi Bilim Dalı, İstanbul, 2010
 • Diyarbakır İli – Bismil İlçesi Türkmenacı Köyü Halk Kültüründe Müzik Unsurları, Servet Yaşar, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Reyhan Altınay, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik Anabilim Dalı, Afyonkahisar, 2006
 • Dursunbey (Balıkesir) Yöresi Halk Edebiyatı ve Folklor Ürünleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Fatma Bıldır, Danışman: Doç. Dr. Mehmet AÇA, T.C. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Balıkesir, 2008
 • Dünden Bugüne Irak Türkmenleri, Master Tezi, Mazin Hasan, Danışman: Prof. Dr. Burcu Bostanoğlu, T.C. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ankara, 2007
 • Emirdağ Musiki Geleneğinde Abdallar ve Yeni Onaltı Türkü, Yüksek Lisans Tezi, Erdem Özdemir, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fatma Adile Başer, T.C. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Folklor ve Müzikoloji, Sakarya, 2008
 • Erzurum Çat Aleviliği, Yüksek Lisans Tezi, Lokman Kılavuz, Danışman: Prof. Dr. M. Zeki İşcan, T.C. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Erzurum, 2015 (2 Adet)
 • Evliya Çelebi Seyahatnamesi’ndeki Halkbilimi Unsurları, Yüksek Lisans Tezi, Hakan Köktürk, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Halkbilimi Bilim Dalı, Ankara 2006
 • Evliya Çelebi’ye Göre Rumeli’deki Bazı Halklar ve Topluluklar, Yüksek Lisans Tezi, Kağan Eğnim, Danışman: Prof. Dr. Mehmet Yaşar Ertaş, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yeniçağ Tarihi Programı, Denizli, 2013
 • Eyliya Çelebi Seyahatnamesi’ndeki Büyü, Sihir Ve Falın Halkbilimi Açısından Değerlendirilmesi
 • Gaziantep Yer Adlarının Halkbilimi Bakımından Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Tuğçe Işıkhan, Danışman: Doç. Dr. Ali Yakıcı, Gazi Ünivertesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Ankara, 2008
 • Gaziantep Yöresi Türkmenleri Barak Uzun Havalarının Müzikal Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Evren Hacıoğlu, Danışman: Doç. Dr. Erol Parlak, T. C. İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran 2009
 • Geleneksel Alevi Sosyal Örgütlenmesi “Sivas Kangal Türkmen Alevilerini Örneği”, Doktora Tezi, Hasan Coşkun, Danışman: Prof. Dr. Hayri Erten, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Sosyolojisi Bilim Dalı, Konya, 2014
 • Geleneksel Alevi Sosyal Örgütlenmesi “Sivas Kangal Türkmen Alevileri Örneği”, Doktora Çalışması, Hasan Coşkun, Danışman: Prof. Dr. Hayri Erten, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din Sosyolojisi Bilim Dalı, Konya, 2014 (2 Adet)
 • Gevheri Divanı Metin Tahlili, Doktora Tezi, Burhan Kaçar, Prof. Dr. Orhan Bilgin, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Edebiyatı Anabilim Dalı, İstanbul,  1993
 • Girit Göçmenleri Türk Halk Kültürü Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Nazım Çokişler, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rabia Uçkun, T.C. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, İzmir, 2007 (2 Adet)
 • Göçebelikten Yerleşikliğe Geçiş Sürecinde Sosyo-Kültürel Bağlamda Sarıkeçili Yörükleri, Yüksek Lisans Tezi, Hüseyin Aksoy, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Halkbilimi Bilim Dalı, Ankara, 2012
 • Günümüz Alevi Dedelerinin Eserlerine Göre Alevilik, Yüksek Lisans Tezi, İbrahim Bozkurt, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa Öz, T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İlahiyat Anabilim Dalı, İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı, İstanbul, 2009
 • Günümüzde Isparta’da Yaşayan Yörüklerin Siyasi ve Kültür Tarihleri, Yüksek Lisans Tezi, Ayşe Hilal Tuztaş, Danışman: Prof. Dr. Abdülkadir Donuk, T.C. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, İstanbul, 2005
 • Gürgentepe (Ordu) Yöresinde Yaşayan Alevilerde Dini ve Sosyal Hayat, Yüksek Lisans Tezi, Murat Çiçek, Doç. Dr. Mustafa Keskin, T.C. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Din Sosyolojisi Bilim Dalı, Elazığ, 2007 (2 Adet)
 • Hafik’in Sosyo-Kültürel ve Dini Yapısı Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, İsmail Kaya, Danışman: Prof. Dr. Ahmet Gökbel, T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Dinler Tarihi Bilim Dalı, Sivas, 2008
 • Halep Türkmenleri (Boy ve Oymaklar), Yüksek Lisans Tezi, Işıl Bostancı (Işık), Danışman: Yrd. Doç. Dr. Erdal Açıkses, T.C. Fırat Ünivertesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı, Elazığ, 1998
 • Halep Ve Çevresi Türkmen Düğünleri Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Mahmoud Mohamad Khalil, Danışman: Doç. Dr. Mehmet Tezkan, T.C. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, TDA- Halk Bilimi Anabilim Dalı, İzmir, 2015
 • Harput Halk Kültüründe Ziyaret ve Ziyaret Yerleri Etrafında Oluşan İnanç ve Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi, Emrah Yavuz, Doç. Dr. Y. Mustafa Keskin, T.C. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Din Sosyolojisi Bilim Dalı, Elazığ, 2005
 • Hıdır Abdal Sultan Tekkesine Bağlı Ocak Köyü Halk İnanışları, Yüksek Lisans Tezi, Şaban Yılmaz, Danışman: Doç. Dr. Sami Kılıç, T.C. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, Dinler Tarihi Bilim Dalı, Elazığ, 2008
 • Irak Türkmen Türkülerinde Konu ve Yapı, Yüksek Lisans Tezi, Akram Bakır İbrahim, Danışman: Prof. Dr. Nerin Yayın, T.C. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Halk Bilim Bilim Dalı, İzmir, 2009
 • Irak Türkmenleri (1918-1926), Yüksek Lisans Tezi, Selami Saygın, Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kayıran, T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı, Eskişehir, 2010 (2 Adet)
 • Irak Türkmenlerinde Çocuk Oyunları, Yüksek Lisans Tezi, Sawash M. Al. D. Abdulmajeed, Danışman: Prof. Dr. Nerin Yayın, T.C. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı (Halk Bilimi) Anabilim Dalı, İzmir, 2010 (2 Adet)
 • Irak Türkmenlerinin Halk İnançları ve Bu İnançlar Etrafında Oluşan Halk Edebiyatı Unsurlarının İncelenmesi, Doktora Tezi, Najdat Yashar Murad Murat, Danışman: Prof. Dr. Pakize Aytaç, T.C. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı, Ankara, 2009 (2 Adet)
 • Irak’taki Türkmenlerin Sosyo-Kültürel ve Siyasi Yapısının İncelenmesi, Yüksek Lisans, Yusuf Kendirli, Danışman: YRd. Doç. Dr. Yaşar Kaya, T.C. İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya, 2007 (2 Adet)
 • İnanç Esasları Açısından Nusayrilik – Alevilik Mukayesesi, Yüksek Lisans Tezi, Rifat Türkel, Danışman: Prof. Dr. Mustafa Öz, T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı, İstanbul, 2001
 • Kentleşme Sürecinde Alevilik: Elazığ Yıldızbağları Mahallesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Abdülvahap Yoğunlu, Danışman: Doç. Dr. Mehmet Dönmez, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Ana Bilim Dalı, Malatya, 2014 (2 Adet)
 • Kerkük Türkmenlerinin Geçiş Törenleri, Yüksek Lisans Tezi, Zainab Ayad Saeed, Danışman: , Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2014
 • Kerkük Türkmenlerinin Geçiş Törenleri, Yüksek Lisans Tezi, Zainap Ayad Saeed, Danışman: , Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Halkbilim Anabilim Dalı, Ankara, 2014
 • Kırşehir Yöresi Abdallarının Dini İnançları Üzerine Bir Araştırma, Doktora Çalışması, Saim Ayata, Danışman: Prof. Dr. Harun Güngör, T.C. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Dinler Tarihi Bilim Dalı, Kayseri, 2006
 • Kırşehir Yöresi Abdallarının Dini İnançları Üzerine Bir Araştırma, Doktora Tezi, T.C. Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Saim Ayata, Danışman: Prof. Dr. Harun Güngör, Kayseri, 2006
 • Müzik İbadet İlişkisi Bağlamında Alevi Cem Ritüelleri, Yüksek Lisans Tezi, Nihal Başak Uzun, Danışman: Doç. Dr. İbrahim Yavuz Yükselsin, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Müzik Bilimleri Anabilim Dalı, İzmir, 2013
 • Safvetü’s – Safa’ya Göre Anadolu’da Kızılbaş (Alevi) İnancının Teşekkülü ve Anadolu’da Kızılbaş (Alevi) – İktidar Münasebetleri (XIII. Yüzyıl), Vahap Aktaş, Danışman: Doç. Dr. Mehmet Suat Bal, T.C. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş, 2013
 • Serik Yöresi Tahtacı Alevilerinin Halk Bilgisi Ürünleri Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Mecek, Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Özkan, T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Afyonkarahisar, 2014
 • Sosyal Kimlik ve İyi Oluş İlişkisi: Kahramanmaraş – Elbistan Alevilerin Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Umut Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Serap Arslan Akfırat, T.C. Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Psikoloji Ana Bilim Dalı, Mersin, 2012
 • Sosyal ve Dini Yaşam Açısından Osmancık Aleviliği, Yüksek Lisans Tezi, Reyhan Demirkaya, Danışman: Doç. Dr. Hayati Beşirli, T.C. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Din Sosyolojisi Bilim Dalı, Ankara, 2012
 • Soytürkçülerden Milliyetçi Muhafazakarlığa Türkiye’de Milliyetçi Siyasetlerin Aleviliğe Bakışı (1930-1980), Yüksel Lisans Tezi, Gönül Telek, Danışman: Yrd. Doç. Dr. İlker Aktükün, T.C. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstütüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, İstanbul, 2012
 • Sözlü Tarih Açısından Karaca Ahmet Dergahı, Yüksek Lisans Tezi, Gülsüm Kumru, Danışman Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aksoy, T.C. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Ana Bilim Dalı Tarih Eğitimi Bilim Dalı, İstanbul, 2009
 • Tarihsel Çevrenin Tarih Eğitimine Etkisi: Adalar Örneklemi, Yüksek Lisans Tezi, Mesiha Gökkaya Nişancı, Danışman: Doç. Dr. Ali Yılmaz, T.C. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı, Tarih Öğretmenliği Bilim Dalı, İstanbul, 2010
 • Tercan Yöresi Aleviliği, Yüksek Yöresi Aleviliği, Fatih Bilgin, Danışman: Prof. Dr. Faruk Karaca, T.C. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Felsefesi ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Erzurum, 2014
 • Toplumsal Değişme ve Kentleşme Sürecinde Alevilik, “Reşadiye – İkitelli Örneği”, Doktora Tezi, Nail Yılmaz, Danışman: Doç. Dr. Deniz Vardar, T.C. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı, İstanbul, 2003
 • Türkiye’de Aleviliğin Kurumsallaşma Süreci (Problemler ve Çözüm Önerileri), Doktora Tezi, Abdülkadir Yeler, Danışman: Zeki Aslantürk, T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Din Sosyolojisi Bilim Dalı, İstanbul, 2012 (2 Adet)
 • Türkiye’de Öteki Kavramı ve Birlikte Yaşama Kültürü: Alevi- Sünni İlişkileri, Yüksek Lisans Tezi, Esma Aygün, Danışman: Prof. Dr. Nagahan Talat Arslan, T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı, Sivas, 2013 (2 Adet)

İNGİLİZCE

 • A Critical Assessment Of The Justıce And Delelopment Party Goverment’s Alevı Inıtıatıve From The Perspectıves Of Alevı Organızatıons, Nazlı Pınar Kaymaz, Athesıs Submıttıd To The Graduate School Of Socıal Scıences Of Mıddle East Tecthncal Unıversıty, In Partıal Fulfıllment Of The Requırements For The Degfee Of Master Of Scıence In The Department Of Polıtıcal Scıence And Publıc Admınıstratıon, September, 2012
 • The Cırcuıtous Polıtıcızatıon Of Alevısm: The Affılıaton Between The Alevıs And The Left Poltıcs (1960-1980), Mehmet Ertan, Submitten to the Atatürk Institute for Modern Turkish History in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts, Boğaziçi University, 2008
 • Prımary Alevı Insttutions And Alevı –Sunni Encounters Under The Urban Conditions, Olcay Yıldırım, Boğaziçi Unıverstiy, 2009
 • The Role Of Socıal Identıty And Collektıve Memory, ın Predıctıng In Group Bıas And Collectıve Actıon ın Turkey’se Alevıs, Mehmet Fatih Bükün, A Thesıs Submıtted To The Graduate School Of Socıal Scıences Of Mıddle East Technical Unıverıty, 2014
 • Polıtıcal Dıscourses On Alevıs And Alevısm Durıng AKP Era, Elif Selçuk, Sabancı University, 2014
 • Locatıng The Dergah Cıvıl Society: The Alevı Youth’s Counter Public And Cıvılıty, Gonca Şahin, Sabancı University, 2012
 • Alevi Polıtıcs Of Recognıtıon: Transformatıon Of Alevısm And Two Kınds Of Recognition Polıtıcs, Bengü Aydın, Boğaziçi University, 2009
 • Transnatıonal Adrvocacy Networks Establıshed By Alevıs Of Turkısh Orıgın İn Germany And Ther Impact On Turkısh Polıtıcs, Yüksek Lisans Tezi, Songül Doğru Getir, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitütüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı, İstanbul 2014

DİĞER ÇALIŞMALAR

Kırsal Kesimdeki Değişme Sürecinde Alevi Aile Yapısında Meydana Gelen Değişmeler, Ali Aktaş, Sosyolog, İstanbul

Anadolu’da Cenknamelerin Toplumsal Yansımaları, Kelam Araştırmaları 9:1 (2011) (2 Adet)

Kaynak: Sahkulu.org

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*