Amerikan Kongre Kütüphanesi Artık Her Tweet’i Arşivlemeyecek

Kongre Kütüphanesi herkese açık olan tweetlerin arşivlenmesini durduruyor. Kongre Kütüphanesi Salı günü yaptığı açıklamada, Twittersphere’den geçen herkese açık olan Tweetleri artık arşivleyemeyeceğini açıkladı.

2010 yılında kongre kütüphanesi sosyal medya platformu olarak tweeter’in başlatıldığı 2006 yılına doğru geriye dönük olarak her bir kamuoyu tweet’ini kapsamlı bir şekilde arşivlemeye başlamıştı. Kongre Kütüphanesi resmi olarak tweeter’in ilk 12 yılını arşivlemiş durumda.  Ancak 1 Ocak’tan başlayarak, Kongre Kütüphanesi yalnızca belirli olarak secilmiş tweetleri  arşivleyecek. Örneğin Başkanlık tweetleri gibi kamusal kayıtlar olarak kabul edilen tweetler arşivlenecek.