Anne Duyarlığı ve Çocuklarda Bağlanma

Anne Duyarlığı ve Çocuklarda Bağlanma, Türkiye’de bağlanma kuramına ilişkin çalışmalarda ihmal edilen erken döneme odaklanıyor.

Kitap, TÜBİTAK tarafından desteklenen, yürütücülüğünü Prof. Dr. Nebi Sümer’in yaptığı “Çocuğun Gelişiminde Bağlanma, İlgi-Bakım ve Aile Dinamiklerinin Etkisi” başlıklı, TÜBİTAK-SOBAG projesinden hareketle oluşturuldu.

Nebi Sümer, Melike Sayıl ve Sibel Kazak Berument’in TÜBİTAK desteğiyle üç yıl boyunca yaptıkları çalışmada, annelerin duyarlık ve çocukların bağlanma düzeyini kart sınıflama yoluyla ölçen iki temel ölçme aracı olan Anne Davranışları Sınıflandırma Seti ve Bağlanma Davranışları Sınıflandırma Seti Türkçeye uyarlanıp, kapsamlı olarak inceleniyor. Türkiye’de bağlanma ve ebeveyn davranışları alanındaki araştırmalara ve uygulamalara değerli katkıda bulunacak el kitabı niteliğinde, önemli bir kaynak.

Bağlanma kuramının kurucusu John Bowlby çocuk ile onu büyüten yetişkin arasındaki bağın, duygusal gelişim üzerinde yaşam boyu süren etkisini tartışarak psikoloji alanında bir devrim yarattı. Bowlby’nin kuramı ve bağlanma araştırmacıları sayesinde, ebeveyn davranışları ile çocukların tepkileri arasındaki karmaşık ilişkileri anlamada çok büyük mesafe kaydedildi. Özellikle Batı ülkelerinde yapılan bağlanma araştırmalarına dayanarak çok sayıda ölçüm aracı ve uygulama yöntemi geliştirildi. Bağlanma kuramı yıllar içinde psikolojinin hem ebeveynler, hem araştırmacılar, hem de uygulamacılar tarafından doğrudan günlük hayata aktarılabilen en etkili kuramı oldu.

Yayınevi: Koç Üniversitesi Yayınları

Basım Yılı: 2016

Sayfa Sayısı: 172

Yazar: Melike Sayıl , Nebi Sümer, Sibel Kazak Berument

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*