Bektaşi Şair Edip Harabi -Harabi Baba (Ahmet Edip) Kimdir?

1853 yilinda Istanbul’da dogdu. Asil adi Ahmet Edip’tir. Harabi sonradan şiirlerinde kullandığı mahlastır. Harabi isminin Mehmed Ali Hilmi Dedebaba tarafından verilmiştir. Edip Harabi Merdiven Köyü Bektaşi tekkesinde ‘Muhammed Ali Hilmi Dede Baba’dan nasip alıp Ömrünü İstanbul ve Rumeli’de geçirmistir. 17 yasinda Bektaşiliğe giren Edip Harabi, dünyadan göçüs yılı olan 1917’ye kadar bu yolun sadık bir bendesi olmuştur. Edip Harabi birinci dünya savaşının son yıllarını hastalıkla geçirmiş, 1917 yılında İstanbul Fatih hakka yürümüştür.

Bir nefesinde de şöyle söyler;

Berzahtan kurtuldum çıktım aradan
On yedi yasında doğdum anadan
Muhammed Hilmi Dede Babadan
Çok şükür hamdolsun geldim imkâna

Bektaşi oldukta sonra yazdığı başka bir şiirinde ise şunları söyler:

Allah idi muradım
Gece gündüz onu aradım
Derlerdi hiç bulunmaz
Çünkü o lamekândır

Miraca nail oldum
Bir haylice zamandır
Hariç değildir Allah
Me’vasidir o dergâh