Bergama Kütüphanesi M.Ö. 3. yüzyılda inşa edilmiştir

Bergama Kütüphanesi M.Ö. 3. yüzyılda inşa edilmiştir. Attalid hanedan üyeleri tarafından, şimdi Türkiye’de bulunan Bergama Kütüphanesi, bir zamanlar büyük bir bilgi hazinesine ev sahipliği yapıyordu.

Yunanca tanrıça Athena’ya adanmış bir tapınak kompleksinde yer aldı ve kütüphanenin içeriği için dört, diğeri toplantılar ve akademik konferanslar için bir toplantı alanı olarak hizmet eden dört oda oluştuğu düşünülüyor. Antik yazar olan Yaşlı Pliny’ye göre, Bergama Kütüphanesi sonunda ünlü oldu ve İskenderiye Kütüphanesi ile “keskin rekabet” içinde olduğu kabul edildi. Her iki site de en eksiksiz metin koleksiyonlarını toplamayı amaçladı ve rakip düşünce ve eleştiri okulları geliştirdiler. Mısır’ın Ptolema hanedanının büyümesini yavaşlatmak adına Bergama’ya gönderdiği papirüsleri durdurduğu efsanesi bile var. Sonuç olarak, şehir daha sonra parşömen kağıdı için önde gelen bir üretim merkezi haline gelmiş olabilir.