Bir Kütüphanenin Başarısı Ölçülürken Akılda Tutulması Gereken Beş Unsur

Her kütüphanede, stratejisinin etkinliğini değerlendiren bazı önemli performans göstergeleri olmalıdır. Bununla birlikte, kütüphaneler politika yapıcılar ve toplum için önemini kanıtlamada mücadele verebilirler.

2017 kütüphane trendlerini analiz ettiğimizde, kütüphanelerin odağı ve karşılaştıkları zorlukların önceki yıllarda olduğu gibi kaldığı açıktır.

Kütüphaneler, varlığı sorgulanırken, bu zorlu zamanlarda başarılarını nasıl ölçebilirler? Kütüphaneyi başarılı kılan nedir?

1. Koleksiyonlar
2. Hizmetler ve programlar
3. Kullanıcılar ve topluluklar
4. Teknoloji
5. Personel

Kaynak:

princh.com/5-elements-to-keep-in-mind-when-measuring-your-librarys-success/#.Wl5wb7xl_IV