“Bir yerlerde. Bir yer”? Uluslararası Karikatür Yarışması

Bugüne dek dünya ölçeğinde hiç bu kadar çok insan kaçmak veya çeşitli nedenlerle yurtlarını terk etmek zorunda kalmamıştı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR, günümüzde 60 Milyon mülteciden söz ediyor ve bu rakam her yıl artıyor.

Bunun yanı sıra ailesinden, yurdundan kaçan verilerine ulaşılamamış, görünmez
göçmenler var ki, sayıları sadece tahmin edilebiliyor. Bugün 250 Milyon dolayında
insan, doğduğu yurdundan uzakta, başka bir ülkede yaşıyor.

Bu olgunun ardındaki nedenler tıpkı tek tek insanların kaderleri gibi çeşitli; yoksulluk
ve çaresizlikten, savaşlardan, çevre felaketlerinden, iklim değişiminin sonuçlarından
kurtulmak; cinsiyet veya cinsel tercihler; başka bir dine, etnik kimliğe veya politik
görüşe sahip olmak nedeniyle ötekileştirilmekten, dışlanmaktan kaçış…

Sonuç kurbanlar, yakınları, aile ve arkadaşları için korkunç. Yurtsuzlaşma, sığınmacı
kamplarında ve yurtlarında göçmenlikle geçen bir hayat, çok küçük bir kesimi Avrupa
veya Batı dünyasının diğer ülkelerine ulaşabilen bu insanlar için sert ve acımasız.
Ancak hepsinin tek bir ortak arzusu var; daha iyi, yaşamaya değer bir yere varmak ve
orada barış içinde insan onuruna yakışır bir hayat sürmek.

  • Peki nerede insanca çalışma koşulları, hoşgörü ve kültürel çeşitlilik yoluyla, yoksulluk ve dışlanmanın yapısal nedenlerini ortadan kaldıracak eğitim, katılım, tıbbi bakım gibi yapıcı yaklaşımlar?
  •  Nerede insanların inanılmaz zorluklara katlanarak yollar katetmeden, yurtlarında kalarak veya yurtlarına dönerek yaşam koşullarını düzenleyebilecekleri politikalar?
  • Yeni bir yurtta güven ve onurla kök salarak yaşamayı mümkün kılacak uygulamalar nerede?

“Bir yerlerde. Bir yer.” Uluslararası Karikatür Yarışması ile farklı ülkelerden ve
perspektiflerden mültecilik ve göçlerin nedenleri, kurbanların yaşam koşulları özellikle
de kadınlar ve çocuklar açısından yol açtığı öznel durumları anlamamızı mümkün
kılacak duyguları ve yaklaşımları bir araya getirerek görünür kılmak istiyoruz. Ve tabi
mülteciliğin nedenleriyle savaşabilmeyi mümkün kılacak alternatiflerin nerede nasıl
ortaya çıkabileceğini de sormak istiyoruz.

Yarışma sonuçları bir katalogda toplanacak ve hazırlanacak gezici bir sergiyle bir çok
ülkede ve kentte gösterime sunulacak. Bununla sadece dünyanın diğer
bölgelerindeki insanların konuya nasıl baktıklarını göstermenin ötesinde, insanları
göç ve mülteci sorunları konusunda kişisel olarak da toplumsal bir hesaplaşmaya
girmeleri yönünde cesaretlendirmek istiyoruz.

Katılma koşulları:
Sanatçılar yarışmaya en fazla üç çalışmayla katılabilirler. Karikatürler en fazla DIN A
3 formatında veya 300 DPI çözünürlükte (Siyah-beyaz veya renkli) olmalıdır.
Son yollama tarihi: 30 Haziran 2017
Adres: EXILE-Kulturkoordination e.V.
Wandastr. 9
D-45136 Essen
Germany

competition@exile-ev.de
(İletişim dili Almanca ve Ingilizce’dir)

Yollanan eserler bir seçici kurul tarafından değerlendirilecek, seçilen ilk üç eser
sırasıyla 1.000 €, 750 € und 500 € ile ve ilk on eser dikkate değer bulunarak
mansiyon ile ödüllendirilecektir. Yaklaşık 100 dolayında yapıt ise hazırlanacak
katalogda ve sergide yer alacaktır. Karikatürist ve sanatçılar yarışmaya katılmakla,
yolladıkları yapıtlarının sergi, katalog ve buna ilişkin basın-yayın ve tanıtım
çalışmalarında kullanılmasına izin vermektedirler.

EXILE-Kültür Koordinasyonu, kamu yararına çalışan ve kar amacı gütmeyen bir
uluslar ve kültürlerarası kültür-sanat ve eğitim projeleri ajansıdır. Kuruluşundan bu
yana İşgücü Göçü, Irkçılık, Ekoloji ve Kadın Hakları konularında 8 Uluslararası
Karikatür yarışması düzenlemiş ve bunları başarıyla sergilemiştir.

“EXILE Kültür Koordinasyonu olarak biz, sanat ve kültür aracılığıyla düzenlediğimiz
bu etkinliklerle; sessizlerin sesi olmak, globalleşen dünyamızda kültürel ve toplumsal
çeşitliliğe farklı bir bakış ve anlayışla yaklaşımı mümkün kılmak istiyoruz.”