Bulgar Dilinde – Bulgarca Rakamlar – Sayılar Nasıldır?

Bulgar Dilinde – Bulgarca Rakamlar – Sayılar

Türkçe Bulgarca

Sıfır нула – nula
Bir едно – edno
Iki две – dve
Üç три – tri
Dört четири – četiri
Beş пет – pet
Altı шест – šest
Yedi седем – sedem
Sekiz осем – osem
Dokuz девет – devet
On десет – deset

On bir единайсет – edinajset
On iki дванайсет – dvanajset
On üç тринайсет – trinajset
On dört четиринайсет – četirinajset
On beş петнайсет – petnajset
On altı шестнайсет – šestnajset
On yedi седемнайсет – sedemnajset
On sekiz осемнайсет – osemnajset
On dokuz деветнайсет – devetnajset

Yirmi двайсет – dvajset
Yirmi bir двайсет и едно – dvajset I edno
Yirmi iki двайсет и две – dvaiset I dve
Yirmi üç двайсет и три – dvajset I tri
Yirmi dört двайсет и четири – dvajset I četiri
Yirmi beş двайсет и пет – dvajset I pet
Yirmi altı двайсет и шест – dvajset I šest
Yirmi yedi двайсет и седем – dvajset I sedem
Yirmi sekiz двайсет и осем – dvajset I osem
Yirmi dokuz двайсет и девет – dvajset I devet

Otuz трийсет – trijset
Otuz bir трийсет и едно – trijset I edno
Otuz iki тридесет и две – trideset I dve
Otuz üç трийсет и три – trijset I tri
Otuz dört трийсет и четири – trijset I četiri
Otuz beş трийсет и пет – trijset I pet
Otuz altı трийсет и шест – trijset I šest

Kırk четиресет – četireset
Elli петдесет – petdeset
Altmış шейсет – šejset
Yetmiş седемдесет – sedemdeset
Seksen осемдесет – osemdeset
Doksan деветдесет – devetdeset

Yüz сто – sto
Yüz beş петстотин – petstotin
Iki yüz двеста – dvesta
Üç yüz триста – trista
Dört yüz четиристотин – četiristotin
Bin хиляда – hiljada
Bin beş yüz хиляда и петстотин – hiljada I petstotin
Iki bin две хиляди – dve hiljadi
On bin десет хиляди – deset hiljadi