Hz Muhammed’din Alevilikteki Yeri Nedir?

Hz Muhammed’din Alevi İslam Anlayışındaki Yeri Nedir?

Alevi Dedeleri ve Babaları, 1. Avrupa Dedeler Kurultayı’nda (21 – 22 Mayıs 2005, Nijmegen/Hollanda), Alevilik tanımını şu şekilde yapmışlardır: Buna göre; “Alevilik, İslamdır. Hakk-Muhammed-Ali yolunun Kırklar Meclisi’nde olgunlaştığı ve Oniki İmamlarla devam eden; İmam Cafer-i Sadık’ın akıl ölçüsünü rehber olarak alan, Horasan erenlerinin himmetleriyle Anadolu’ya gelen Hazret-i Pîr’le ve ulu ozanlarımızın nefesleriyle hayat bulan inancın adıdır.

Aleviler, Hz. Muhammed’in Peygamber olduğuna, Hz.Ali’nin ise onun halifesi olduğuna inanırlar. Alevi Müslümanlar Sünnilerin halife olarak kabul ettiği Osman,Ömer ve Ebu Bekir’i ise halife olarak kabul etmezler.

Alevilerin peygamberi  Hz. Muhammed’dir

Alevi Müslümanların Namazı Cemevlerinde Yapılan Cem İbadetir. Alevilere göre peygamber efendimizin ilk cem ibadeti de şudur: Kırklar Cemi: Bilinen Kırklar Meclisi ve Cemi, Aleviliğin temel ibadeti olan Cem’in kaynağıdır. Kırklar meclisi, zamanı mekanı belirli olmayan içinde Hz. Ali’nin de olduğu, Muhammed’in sonradan katıldığı bir ulular meclisi, Geleneksel Alevi kaynaklarında bu olay Miraç Gecesine bağlanarak anlatılır. Kırk kişinin katıldığına inanılan bu meclisteki ibadette yaklaşık yarı yarıya kadın erkek bulunmuştur. Aleviler Kırklar ve 40’lar meclisinin inanç ve sosyolojik boyutlu bir ulular topluluğu meclisi olduğuna inanır.

Alevi Müslümanların İbadethanesi Cemevidir.

Alevilerin Farz oruç olarak kabul ettikleri oruç Muharrem ayında tutulan oruçtur.

Alevi İslam anlayışında 30 gün sabit tutulan Ramazan orucu mevcut değildir.

Alevi Müslümanlarda Kelime-i şehadet:

Eşhedu enla ilahe illallah ve eşhedu enne muhammeden resulullah ve eşhedu enne Aliyyün veliyullah

manası: şahitlik ederim ki tanrı birdir ve yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve peygamberidir ve yine şahitlik ederim ki Hz Ali onun velisidir.

Alevi Müslümanlarda Kelime-i tevhit

Lailahe illallah Muhammeden resulullah Aliyyün veliyullah

Manası:Tanrı birdir Hz Muhammed onun peygamberidir,Hz Alide onun velisidir