İnsanın Bilgiyle Olan Heyecan Verici Serüveni – “Google Kitaplarda Yayınlamış E-Kitap” – Bayram ALACA

İnsanoğlunun Bilgiyle Olan Heyecan Verici Serüveni

Çelişkilerle dolu bir dünyada yaşıyoruz. Dünyada bilginin çok olması sorunların tükeneceği tamamen ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor. Bilgi çokluğunun hayatlarımızın içinde oluşturduğu en büyük sorun ise bizi karşı karşıya bıraktığı bilgi karmaşası olmuştur. Elbette bilgi karmaşası, bilgi bombardımanının, bilgi kirliğinin hayatımızda oluşturduğu düzensizliği de içermektedir. Bilgi bombardımanı, sağanak halinde yağan yağmurun altında şemsiyesiz kalmak gibidir. Yaşamımıza bilgi her yerden saçılıyor. Her şey birbirine karışmış durumda yanlış ya da gerçek bilgi hangisi? Bu duruma da kısacası bilgi kirliliği diyoruz. Yaşamın içindeyken bilgi karmaşasının kapsama alanı dışında kalmak nerdeyse olanaksız. Bilgi’nin toplanması, işlenmesi ve saklanması esnasında düzensizliğin yol açtığı karmaşayı çözmek için önlemler alarak bilgi karmaşasının etkilerinin minimuma indirilmesi çalışmaları çağımızda bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bilgi karmaşasıyla karşı karşıya kalan bizler sadece ondan korunabilmenin yollarını araştırmakla kalmayıp ayrıca bilgiden daha etkin bir şekilde yararlanabilmenin yollarını da bulmaya çalışmaktayız. Dolayısıyla yaşadığımız şu günlerde bilgi karmaşasının ortaya çıkardığı sorunlara çözüm yolları bulma denemeleri hepimiz için fazlasıyla önem taşımaktadır.

Umarım kitabı okuduktan sonra bilgi karmaşasından korunarak, modern zamanların göz ardı edilemez değerlerinden biri olan bilgiden insanoğlunun daha etkin ve daha verimli bir şekilde yararlanabileceği fikrine kapılırsınız.

İnsanoğlunun Bilgiyle Olan Heyecan Verici Serüveni adlı Google Kitaplarda Yayınlamış E-Kitabın Yazarı Hakkında:

Kitabın Yazarı Bayram ALACA Erzincan Doğumludur.

Bayram ALACA 2000 Yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden Mezun Olmuştur.

Yazarın Web Adresi: www.bayramalaca.com

İnsanoğlunun Bilgiyle Olan Heyecan Verici Serüveni adlı Google Kitaplarda Yayınlamış E-Kitap’a aşağıdaki linkten ulaşılabilir. Kitabın ilk 21 sayfası ücretsiz olarak okunabilmektedir.

https://play.google.com/store/books/details/%C4%B0nsano%C4%9Flunun_Bilgiyle_Olan_Heyecan_Verici_Ser%C3%BCveni?id=WTdlDwAAQBAJ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*