Kısa Alevi Duaları – Alevi Müslümanlar’ın Okudukları Kısa Dualar

Alevi Müslümanlarda Sofraya otururken edilen dua:

Bismişah Allah Allah
Evvel Allah diyelim,
Kadim billah diyelim,
Geldi Hak lokması hak versin biz yiyelim
Gerçeğin demine hü diyelim Hü.

Alevi Müslümanlarda Sofradan kalkılırken yapılan dua

Bismişah… Bu gitti, yenisi gele. Hak erenleri bereketini vere. Yeyip yedirenler, pişirip getirenler ağrı acı görmeye. Gittiği yerler gam ve kasavet görmeye. Hizmet sahipleri hizmetlerinden şefaat bula. Lokma hakkına, evliya keremine, cömertler cemine, gerçek erenler demine Hû Mümine Ya Ali

Uykuya Yatarken Okunacak Dua

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla Yattım Allah kaldır beni rahmetine daldır beni eğer vadem yetti ise iman ile gönder beni. Yattım sağıma döndüm soluma sığındım Allah’ıma, Peygamberime, İmam Ali’ye dinime, imanıma, Pirime Gerçeğe Hü.. Ya Allah Ya Muhammed Ya Ali

Uykudan Kalkınca Okunacak Dua

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla Ya Muhammed Ya Ali. Günümü mübarek eyle. İşimi, aşımı bol vermeyi nasip eyleye. Evime, çocuklarıma, devletime, milletime, zeval vermeyesin. Bizleri üstün sıfattan halk ettin aynı sıfatta da sana dönmemizi nasip eyleyesin. Muhanete muhtaç eylemeyesin. Hayırlı insanlarla karşılaştırasın. Ya Allah Ya Muhammed Ya Ali.

Alevi Müslümanlarda Sabah Duası Nasıl Okunur? 

Bismişah Allah Allah.

Sabahlar hayrola Hayırlar feth ola.

Şerler def ola.

Münkir Münafık yuf ve maft ola.

Ya Allah Ya Muhammed Ya Ali…

Görünmeyen kazalardan belalardan saklıyasın

Zalime zulüme uğratmayasın.

Dertlermize deva hastalarımıza şifa veresin

Hayırlı gelip hayırlı gidesin.

Allah Muhammed Ya Ali

Allah Muhammed Ya Ali

Alevi Müslümanlarda Cenaze Duası 

Bismillah ve alâ milleti Rasülillahi, Allahumme yessir aleyhi emrehu ve sehhil aleyhi mâ ba’dehu. Ve me esid bilikâike, v’ec’al mâ harace ileyhi hayran mimmâ harace anhu.” (Tanri’nin adiyla. Rasullullah’in dini üzere Tanri’dan geldik, yine O’na dönecegiz. Tanrim onun işini kolaylaştır. Sana kavusmaşını mutlu kıl. Kavuştuğunu bıraktığından iyi kıl) ve “Allah, Muhammed, Ali inanci üzerine ölmüş olsun. Ey Allahım, onu yarlığa, onun derecesini hidayete ermiş kimseler içinde yücelt, bizleri ve onu affet ey evrenlerin yaratıcısı! Onun kabrini geniş eyle ve orasını ona ışıklı kıl.

Alevi Müslümanlarda Teneşir Duası

Ber cemal-i Muhammed, kemal-i Imam Hasan, Sah Hüseyin, Ali’yi pir bilene verelim candan selevat (selevat getirilir). Dünya geçicidir, ahiret yurdu kalıcıdır. Tanrının hükmü yürüdü. Ulu Tanrı seni kutlu bir menzile yetirsin. Kabrin ısıklı, mekanın cennet olsun.   Sah-i Merdan seni sancagı altında saklasın, beklesin. Gerçege hü…

NÂDİ ALİ Duası (Hadis) 

Bismillahirrahmanirrahim..
Nadi Ali’yyen mazharul acaib
teciduhu avnen leke fin nevaib
li külli hemmin ve gammın seyrenceli
Ve bi nur-u azametike Ya Allah!.. Ya Allah!.. Ya Allah!..
Ve bi nur-u nübüvvetike
Ya Muhammed!.. Ya Muhammed!.. Ya Muhammed!..
Ve bi nur-u velâyetike Ya Ali!.. Ya Ali!.. Ya Ali!..
Edrikni Ya Fatima!..  Ya Fatıma!.. Ya Fatıma!..
Edrikni Ya Hasan!.. Ya Hasan!.. Ya Hasan!..
Edrikni Ya Hüseyin!.. Ya Hüseyin!.. Ya Hüseyin!..
Edrikni.. Edrikni.. Edrikni..
Lâ feta illâ Ali. Lâ seyfe illâ Zülfikar..
Lâ gaza illâ gaza, el Murtaza bil iktidar
Her gaza ve bela nerden gelirse defeyle ya Perverdigâr.
Münkirin boynundan gitmesin tığ ile teber.
Lâ fetâ illâ Ali, lâ seyfe illâ Zülfikar.

Türkçesi 

Esirgeyen Bağışlayan Allah’ın adıyla!
Zorda kaldığında İmam Ali’yi çağır.
O Ali ki, üstün niteliklere sahiptir.
Tüm sıkıntı ve güçlüklere karşı ondan medet dile!
Dile ki yardım göresin
Dile ki mürüvvet bulasın
Yüce Yaratanın kutlu ışığı aşkına, Ya Allah Ya Allah Ya Allah
Şanlı Resulün aydınlığı aşkına Ya Muhammed Ya Muhammed Ya Muhammed
Kutlu Velayetin arıtıcı nuru aşkına Ya Ali Ya Ali Ya Ali
Himmet eyle Ya Fatma Ya Fatma Ya Fatma
Himmet eyle Ya Hasan Ya Hasan Ya Hasan
Himmet eyle Ya Hüseyin Ya Hüseyin Ya Hüseyin
Yoktur Aliden güçlü yiğit.
Ve bulunmaz Zülfükardan keskin kılıç
Ey Gazi, Ey Şehit
Ne Kutludur Ol Murtaza aşkına edilen gaza!
Her türlü beladan koru bizi ey Rabbimiz.
Münkire karşı tığ ile teber
Mümine zulmedenler olsun heder.
Yoktur Aliden güçlü yiğit..
Ve bulunmaz Zülfükardan keskin kılıç!
Eğriyi doğrultan düzgün kılıç!
Ey Gazi, Ey Şehit.
Şüphesiz Ali’dir Şanlı yiğit!
Dildeki duanın, Gönüldeki Dileğin kabulü için,
Gerçeğin demine Hü.

Alevi Müslümanlar Nasıl Salâvat Getirir?

Bismi Şah

Ber Cemal-i Muhammed, Şah-ı velayet, İmam Ali, İmam Hasan, Şah Hüseyin’i Pir bilene verelim candan salavat.

“Allahume salli ala seyyidina Muhammed ve ala Ali seyyidina Muhammed. La Fetta illa Ali, La Seyfe illa Zulfikar.”

Alevi Müslümanlar Nasıl Kelime-i Tevhid Okur?

Alevi Müslümanlarda Kelime-i tevhit

Lailahe illallah Muhammeden resulullah Aliyyün veliyullah

Manası:Tanrı birdir Hz Muhammed onun peygamberidir,Hz Alide onun velisidir.

Alevi Müslümanlarda Kelime-i şehadet:

Eşhedu enla ilahe illallah ve eşhedu enne muhammeden resulullah ve eşhedu enne Aliyyün veliyullah

manası: şahitlik ederim ki tanrı birdir ve yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve peygamberidir ve yine şahitlik ederim ki Hz Ali onun velisidir.

Alevi Müslümanların İbadethanesi Cemevidir.

Alevilerin Farz oruç olarak kabul ettikleri oruç Muharrem ayında tutulan oruçtur.

Alevi İslam anlayışında 30 gün sabit tutulan Ramazan orucu mevcut değildir.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*