Kuranı Kerimde Cemevi Kelimesi Geçer Mi?

Aleviler Kuranı Kerimde Mescit diye geçen bütün kelimeleri Türkçeye Cemevi diye çeviriyorlar.

Sünnilerse Kuranı Kerimde Mescit diye geçen bütün kelimeleri Türkçeye Cami Diye çeviriyorlar.

Sünniler Kuranda ki Salat kelimesini Türkçeye Namaz diye çeviriyorlar. Aleviler Dua/Niyaz diye çeviriyorlar.

Alevilikle, Sünnilik ve Şiilik arasındaki ilişki en iyi şu şekilde açıklanabilir. Sünniler Hristiyanlıktaki Katolikler gibi. Şiiler ise Hristiyanlıktaki Ortodokslar gibi. Alevilerse Süryanilerin Hristiyanlığı gibi ele alınabilir.

İslam Üç Ana Damardan Oluşur:

1. Sünni İslam
2. Şii İslam
3. Alevi İslam