Kütüphane Nedir? Kütüphane Neresidir? Kütüphane Türleri Nasıldır?

Kütüphane kamuya veya bir kurumun üyelerine ait kitaplar, süreli yayınlar ve bazen filmler ve kayıtlı müzik koleksiyonlarını içeren bir bina veya odadır.

Kaç Çeşit Kitaplık Yahut Kütüphane Türü Vardır?

Kitaplık Yahut Kütüphane Türlerine Genel Bir Bakış

Birkaç temel tür kitaplık vardır:

Halka açık, topluluk temelli kütüphaneler, çoğu insan kütüphaneyi düşündükleri zaman düşünüyor. Ancak bu bile, binaları empoze eden dev ulusal kütüphanelerden, geçici binalarda tutulan küçük topluluk kütüphanelerine ya da patronlarına giden mobil kütüphanelere kadar çeşitlilik gösterir.

Üniversite, akademik veya kolej kütüphaneleri, hizmet ettikleri kuruma göre boyut ve şekil bakımından çeşitlilik göstermektedir. Ayrıca, fiziksel kampüslerde çeşitli şubelere sahip olabilirler veya öncelikle dijital hizmetler sunabilirler.

Okul kütüphaneleri, belirli bir dönem boyunca belirli bir gruba hizmet ettikleri için üniversite kütüphanelerine benzer. Tabii ki, toplulukları kökten farklı olduğu için, mekanları ve hizmetleri de çok farklı olabilir.

Özel kütüphaneler, ‘kütüphane nedir’ ile ilgili beklentilerin nereye dönebileceğidir. Bu şemsiye terim genellikle hükümet, kurumsal ve kar amacı gütmeyen ortamlarda görülen geniş kütüphane veya bilgi hizmetleri anlamına gelir. Zengin tarihsel koleksiyonlar veya çevik sayısal hizmetler olabilir; Büyük ya da küçük popülasyonlara hizmet edebilirler; onlar iyi para yatırılmış ya da en pahalı ayakkabı bütçelerinde işletilebilirler. Hatta bilgi sahibi kişilerin özel kütüphaneleri olabilirler. Bazen harika görünebilirler.