Kütüphaneci Geleceğin Bir Tür Eğitmeni – Öğretmeni, Bir “Öğrenme Ortağı” Olacaktır – Bülent Yılmaz

Bülent Yılmaz Facebook’ta Kutup-L grubunda Kütüphanecinin Eğitici-Öğretici Rolü hakkında şu açıklamalarda bulundu:

Geleceğin değiştireceği kütüphane unsurlarından birisi de doğal olarak kütüphaneci olacaktır. O, yakın gelecekte teknolojiye hakim, bilgi arama stratejileri ve davranışları konusunda uzman, çok iyi bir danışma kütüphanecisi, veri analisti, lisans üstü eğitimine sahip, araştırma sürecinin parçası, entelektüel, bilginin düzenlenmesinde erişimi temel alan yeni yaklaşımlar geliştirebilen/uygulayabilen ve benzeri özellikleri yanı sıra “eğitici-öğretici” niteliği ile öne çıkacaktır. Çünkü kullanıcılar için bilgiye erişmek çok daha karmaşık ve zor hale gelecek, bunun için bilgi okuryazarlığı gibi özel bir beceriye sahip olmaları gerekecek, bireylerin bağımsız-kendi kendine öğrenme ve yaşam boyu öğrenme çabaları ve bu süreçlerde araştırmanın/kütüphanenin rolü artacak ve giderek yaygınlaşacak olan uzaktan eğitim yöntemi kütüphane kullanımını zorunlu kılacak, kütüphane bu eğitimin bir parçası olacaktır. Bu durum kütüphanecinin kullanıcılarına karşı olan bilgiye erişimi öğretme sorumluluğunu çok daha fazla artıracaktır.

Sıralanan tüm bu gelişmeler kütüphanecinin eğitici-öğretici rolüne daha çok sahip olmasını ve bunu güçlendirmesini gerektirecektir. Yani, kütüphaneci gelecekte güçlü bir eğitici-öğretici olacaktır. Kütüphanecilerimizin bu eğilimi dikkate alarak kendilerini buna hazırlamaları, eğitim-öğretim yöntemlerini ve tekniklerini öğrenmeleri ve mesleklerine yansıtmaları gerekecektir.

Ayrıca, bu gereklilik tüm kütüphane türlerinde ve bilgi merkezlerinde çalışan kütüphaneciler için geçerlidir.

Kısaca, kütüphaneci geleceğin bir tür eğitmeni-öğretmeni, bir “öğrenme ortağı” olacaktır.

Bu nedenle, kütüphaneciler olarak eğitim dünyasındaki gelişmeleri yakından izlemeliyiz.

Not: Bu arada, “kütüphanecinin eğitici-öğretici rolü” lisans-yüksek lisans düzeyinde iyi bir araştırma/tez konusu da olabilir gibi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*