Kütüphanelerde Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?

Kütüphanelerde Uyulması Gereken Kurallar

  • Okuma salonlarında başkalarıyla sohbet etmemeli, fazla yüksek sesle konuşup kütüphanedeki diğer kişileri rahatsız etmemeliyiz.
  • Yürürken ayak seslerinin fazla çıkmaması için dikkat etmeliyiz.
  • Kütüphaneden aldığımız kitapları yıpratmadan kullanmalıyız.
  • Kütüphanede yemek yenilmez sakız çiğnenmez.
  • Telefon görüşmeleri yapmayınız. Cep telefonları Kütüphane’ye girildiğinde kapatılmalıdır