Kütüphanelere Kitap Nasıl Satın Alınır? Hangi Aşamalar Takip Edilir?

Kütüphanelere Kitap Nasıl Satın Alınır? Hangi Aşamalar Takip Edilir?

Bu konuyla ilgili ziyaret edilebilecek web sitesi:

http://ihalekutuphane.com

İhale Kütüphane Adlı Web Sitesinde bulunabilecek bilgiler;

  • Adım adım mal alım ihalesi
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
  • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
  • EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)
  • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
  • Kamu İhale Kurulu Kararları
  • Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Mal ve Hizmet Alımları
  • Taşınır Mal Yönetmeliği ve Taşınır İşlemleri