Muharrem Ayı Alevi Müslümanlara Mahsus Bir Ay Mıdır? Neden Oruç Tutulur?

Muharrem Ayında Alevi İslam anlayışının dışındaki Sünnilik ve Şiilik gibi İslam anlayışlarında da bir takım etkinlikler mevcuttur. Ancak Alevi Müslümanlar tarafından Muharrem ayında 12 gün oruç tutulması ve tutulan bu orucun farz olarak kabul edilmesi Sünnilik ve Şiilik gibi İslam anlayışlarında mevcut değildir. Kısacası Alevi Müslümanların Muharrem anlayışıyla Sünniliğin ve Şiiliğin Muharrem anlayışı birbirinden farklıdır.

Alevi Müslümanlar Neden Muharrem Orucunu Tutarlar?

Alevi Müslümanlar’da oruç mevzusu ise kısaca şöyledir;

Alevilikte farz oruç, Muharrem Ayında tutulur. Muharrem aynı zamanda Kerbela şehitleri nezdinde tarihteki tüm mazlumlar için yas tutma ayıdır. Alevi Müslümanlarda bir ay süreyle tutulan Ramazan orucu mevcut değildir. Alevi İslam anlayışında Ramazan ayında dolunay süresince üç gün oruç tutmak farz- ı kifâyedir. İsteyen bu orucu tutar. Bu orucu tutmayana herhangi bir sorumluluk yoktur.

Kısacası Alevi İslam İnancında 30 gün sabit tutulan ramazan orucu mevcut değildir.

Alevi Müslümanların Tuttuğu oruçlar şunlardır;

1- Fatma Ana orucu,
2- On Dört Masum-u Pak orucu,
3- On İki Imam orucu,
4- Hızır orucu
5- 48 Perşembe orucu.

Alevi İslam İnancında 30 gün sabit tutulan Ramazan orucu mevcut olmadığı gibi Sünni İslam İnancında da Alevi İslam İnancındaki haliyle 12 gün sabit tutulan Muharrem orucu mevcut değildir.

Sünni İslam İnancında 12 gün sabit tutulan Muharrem orucu Neden Mevcut değildir?

Çünkü Sünni İslam anlayışında Farz oruç Ramazan ayında 30 gün sabit tutulan oruçtur. Oysa Alevi Müslümanların Farz orucu 12 gün tutulan Muharrem orucudur.

Sünni Müslümanların tuttuğu Ramazan orucunda sahur’a kalkılırken Alevi Müslümanların tuttuğu Muharrem orucunda sahura kalkılmaz.

Sünni Müslümanlar akşam oruçlarını açma anlarını iftar olarak adlandırırken Alevi Müslümanlar iftar demezler oruç açma derler.

Alevi Müslümanlar Tarafından Tutulan Muharrem Orucu Başlangıcı Nasıl Tespit Edilir?

Muharrem ayı Kurban Bayramının 1. gününden başlayarak 20 gün sayıldıktan sonra 20. günün akşamı Muharrem Orucu için niyet edilir ve muharrem orucu başlar. Niyet edildikten sonra gün doğumu ile gün batımı arasındaki sürede hiç bir şey yenilmez ve içilmez. Gün batımı ile iftar açılır.

Muharrem orucuna niyet edilirken okunabilecek dua’da şudur;

Bismi-Şah…Allah Allah…

Er Hak-Muhammed-Ali aşkına İmam Hüseyin Efendimizin ve Kerbela’da şehid susuzluk orucu niyetine Oniki İmamlar aşkına Alemlerin Rahmetinin Şefaatine ve Allah rızasına Muharrem orucunu tutmaya niyet eyledim Yüce Rabbimiz kabul eyleye

Muharrem orucu açılırken okunan dua

Bismişah Allah, Allah. Niyetlerimiz kabul, lokmalarımız makbul, muratlarımız hasıl ola
Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Kırkların, Oniki İmamların, Ondört Masum-u Pakların, Onyedi Kemerbestlerin dergahına yazıla. Kerbela şehitlerimizin, gelmiş geçmiş cümle ulularımızın, atalarımızın ruhu revanları şad u handan ola. Allah bizleri görünür görünmez kazalardan, belalardan, afetlerden, ve her türlü kötülüklerden koruya. Bizleri Ehlibeytin katarından, didarından ayırmaya. Cümlemize sağlık, huzur, birlik, dirlik, hayırlı kazançlar ve hayırlı kısmetler nasip eyleye

Gerçeğe Hü.

Muharrem orucu boyunca düğün, nişan ve daha başka eğlencelerden uzak durulur.

12 gün boyunca tutulan muharrem orucu sonunda kesilen kurban ve aşureyle oruç sonlandırılır. Bunun adı şükür kurbanıdır, şükür adağıdır. Kerbela’da İmam Zeynel Abidin Abâ pirimizin kurtuluşuna ve ehlibeyt soyunun devamına şükretmek için Lokmalar ve Aşure paylaşılır. Kısacası 12 gün tutulan muharrem orucundan sonra Kerbela katliamında İmam Zeynel Abidin’in sağ olarak kurtulup Ehli-Beyt soyunun devamına vesilesiyle kurban tığlanır “kesilir” ve Aşure pişirilip dağıtılır. Aleviler; Kerbela’da İmam Hüseyin’in oğlu Zeynel Abidin’in sağ kurtulduğu için mutludurlar, bu nedenle çorba tatlı olur. Muharrem ayında Aleviler bir araya gelerek birlikte mersiyeler, şiirler, deyişler, Alevi önderlerinin kahramanlık öykülerini okurlar, anlatırlar, söylerler.

Aşure Duası Şu Şekilde Yapılır

Bismişah Allah Allah!

Aşure lokmaları kabul ola.
Aşureyi pişiren, payını hak bilen, cümle canların cedlerine rahmet, hanelerine dirlik, birlik, göz gönül zenginliği ve bereket yağa. Her lokma bin derde derman ola, bin belayı def eyleye.

Üçler, Beşler, Yediler, Oniki İmamlar, Kırklar, kaynayan aşure kazanında canlarla birlik ola, dirlik getire.

Mansur’un, Nesimi’nin, Hatai’nin, Pir Sultan’ın, yanan yakılan, diri diri üstü toprakla örtülen erenlerin, evliyaların, hak şehitlerinin canlarına değe.

Lokma için gelen, nefesten nasip alan canlara Bozatlı Hızır yardım eyleye.
Aydınlığın kaynağı olan delil, lokma sahibinin sofrasına nur ola,
Dil bizden, nefes Pirden ola.

Gerçeğe hü mümine ya Ali!

Alevi Müslümanlarda Kurban Tekbirleme Nasıl Yapılır? 

Öncelikle şunu belirtelim Aleviler kurban kesme cümlesi yerine kurban tığlama cümlesini kullanmaktadır.

Alevi Müslümanlar’da Kurban Tekbirleme Şu Şekilde Yapılmaktadır

Kurbanklarımızın kabulü için diyelim bir Allah Allah:

Kurbanı Halil
Fermanı Celil
Tığı Cebrail
İtaati İsmail
Allahu ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber
La İlahe illallah Vallahü Ekber
Allahu Ekber,
Ve Lillah-il–hamd (üç kere okunur)

La Feta İlla Ali
La Seyfe İlla Zülfikar
Bismillahi Tekbir Allahü Ekber

Alevi Sözü İslam Aleminde İlk Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır? 

İlk defa, Hz. Peygamber’in vefatından sonra ortaya çıkan ve Hz. Osman’ın öldürülmesinden sonra şiddetlenen hilafet tartışmalarında Hz. Ali tarafını tutanlara “el-Aleviyye” veya “Sîatu Ali”, bunların karsısındaki gruplara da “el- Osmaniyye” denilmiştir.

Alevi Dedeleri ve Babaları, 1. Avrupa Dedeler Kurultayında  Aleviliğin Tanımını Şu Şekilde Yapmıştır

Alevi Dedeleri ve Babaları, 1. Avrupa Dedeler Kurultayı’nda (21 – 22 Mayıs 2005, Nijmegen / Hollanda), Alevilik tanımını şu şekilde yapmışlar: Buna göre; “Alevilik, İslamdır. Hakk-Muhammed-Ali yolunun Kırklar Meclisi’nde olgunlaştığı ve Oniki İmamlarla devam eden; İmam Cafer-i Sadık’ın akıl ölçüsünü rehber olarak alan, Horasan erenlerinin himmetleriyle Anadolu’ya gelen Hazret-i Pîr’le ve ulu ozanlarımızın nefesleriyle hayat bulan inancın adıdır.

Alevi Müslümanlarda Kelime-i Şahadet ve Kelime-i tevhit

Kelime-i şehadet:

Eşhedu enla ilahe illallah ve eşhedu enne muhammeden resulullah ve eşhedu enne Aliyyün veliyullah

manası: şahitlik ederim ki tanrı birdir ve yine şahitlik ederim ki Muhammed onun kulu ve peygamberidir ve yine şahitlik ederim ki Hz Ali onun velisidir.

Kelime-i tevhit:

Lailahe illallah Muhammeden resulullah Aliyyün veliyullah

Manası:Tanrı birdir Hz Muhammed onun peygamberidir,Hz Alide onun velisidir.

Sünni İslam Anlayışıyla Alevi İslam Anlayışının Ortak Noktaları Nelerdir?

Sünni İslam’la Alevi İslam anlayışının ortak tek noktaları; Hz. Peygambere ve Kuran-ı Kerime ve de Allah’ın birliğine inanmaktır. Bunların dışında Alevi İslam anlayışıyısla Sünni İslam anlayışı arasında inançsal bağlılık yoktur.

Alevi Müslümanların İbdethanesi Cemevi’dir

İslam Üç Ana Damardan Oluşur.
1. Sünni İslam
2. Şii İslam
3. Alevi İslam

Alevi Müslümanlar Ramazan Ayında Hangi Günlerde Oruç Tutar?

Alevilerin Tuttuğu Masum-u Pak Orucu Kaç Gündür ve Niçin tutulur?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*