GIYOR.COM

Balkanlara İlk Türkmen Geçişi Hakkında Bilginiz Var mı?

Türkmen Aleviler. Bektaşi Babası Sarı Saltuk Baba ile İzzeddin Keykavus’un yanına gelmiş ve Bizans imparatoru tarafından Kuzey Dobruca’ya yerleştirilmiştir (1263). Burada Baba-Saltuk kasabası ile başka kasabalar kurmuşlardır. 1332’de buradan geçen İbn Battuta, Baba kasabasını “Türklerin […]

GIYOR.COM

Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Kimdir?

Balkanlar, Anadolu, İran, ve Azerbaycan’daki tüm Alevi, Bektaşi İnanç mensupları On iki imam  inancına bağlıdır. Hacı Bektaş Ahmet Yesevi’nin ölümünden en az 40 yıl sonra doğmuştur. Tarihçi Abdülbaki Gölpınarlı Bakın Hacı Bektaşı Veliyle İlgili Ne […]

GIYOR.COM

Mimar Sinan’ın Bektaşiliği

Mimar Sinan veya Koca Mi’mâr Sinân Âğâ, Osmanlı baş mimarı ve inşaat mühendisi. Doğum: 15 Nisan 1489, Osmanlı İmparatorluğu Hakka Yürümesi: 17 Temmuz 1588, İstanbul Mimar Sinan’ın arkadaşı şair ve nakkaş Sai Mustafa Çelebi tarafından […]

1 1.484 1.485 1.486 1.487 1.488 1.490