Sultan Abdülaziz Han Bektaşi Olduğu İçin Öldürülmüş Olabilir Mİ?

Sultan Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Valide Sultan’ın Edirnekapı Bektaşi Dergâhı şeyhi Emin Baba tarafından yola alındığı bilinmektedir. Sultan Abdülaziz Han’ın iktidarında Bektaşi tekkeleri resmen yeniden açılmamakla beraber, bu dönemden itibaren faaliyetlerine göz yumulmuş, hatta Bektaşi şeyhleriyle devlet arasında resmi yazışmalar bile yapılmıştır. üstelik, İstanbul’da, Üsküdar’daki Yarımca Baba Tekkesi ile Beykoz’daki Akbaba tekkesi dışında kalan diğer eski Bektaşi tekkeleri yasaktan önceki durumlarına geri dönmüşlerdir. Abdülaziz’in bu olumlu tavrı dönemin, ileri gelen Bektaşilerinden olan türâbî baba’nın sultanı metheden bir gazeline de konu olmuştur. Eyüp’teki Karyağdı Tekkesi yine bu yıllarda Mehmed Necib baba tarafından yeniden ihya edilmiştir.

Sultan Abdülaziz Kimdir?

Sultan Abdülaziz, 32. Osmanlı padişahı ve 111. İslam halifesidir. II. Mahmud ve Pertevniyal Sultan’ın oğlu, Abdülmecid’in kardeşidir. Abdülaziz 25 Haziran 1861 tarihinde kardeşinin ölümü üzerine, 31 yaşında iken tahta geçmiştir.
Doğum tarihi: 8 Şubat 1830, İstanbul
Ölüm tarihi ve yeri: 4 Haziran 1876, Beşiktaş, İstanbul
Çocuklar: Abdülmecid, Yusuf İzzeddin Efendi, Nazime Sultan, Diğer
Eş: Gevheri Kadın (e. 1872), Diğer
Ebeveynler: II. Mahmud, Pertevniyal Sultan
Torun: Dürrüşehvar Sultan, Ömer Faruk Efendi, Mehmed Abdülaziz Efendi