Toplumsal Cinsiyet ve Fotoğraf Atölyesi Galata Fotoğrafhanesi’nde

Detaylar

Toplumsal Cinsiyet ve Fotoğraf” atölyesi 16 Ocak’da başlıyor. Eğitmenliğini Şehlem Kaçar’ın üstlendiği atölyede, toplumsal cinsiyet rolleri ile sanat arasındaki ilişki incelenecek, görme biçimleri ve feminist sanat anlayışı üzerine kavramsal okuma ve tartışmalar yapılacak. Her hafta Salı günleri 19:00-21:30 saatleri arasında gerçekleşecek atölyeye katılım ücretlidir.

Atölye İçeriği 

1.Hafta
Atölyenin içeriği ile ilgili bilgi paylaşımı
Toplumsal Cinsiyete Giriş; Toplumsal Cinsiyet nedir? Temel kavramların paylaşılması ve sanat tarihinde kadın imgesi üzerinden tartışma.
Sanat ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi
Sanat Tarihi’nde Kadın Temsilleri, Örnekler ve Arketipler

2.Hafta
Feminist Sanata Giriş 
Sanat Tarihinin Feminist Eleştirisi
Hannah Wilke, Vivian Maier ve diğerleri

3. Hafta
Medyada Kadın Temsilleri
Şiddet nasıl temsil ediliyor, şiddet haberlerinde medya dili ve fotoğraf kullanımı
Şiddetle mücadelede örnek çalışmalar

4.Hafta
Feminist Sanata Farklı Yaklaşımlar: Otoportreler
Feminist Avangard’a Giriş ve Örnek Portfolyoların incelenmesi ; Francesca Woodman ve Cindy Sherman

5.Hafta
Kadın Sanat Kolektifleri, Feminist Protestolar ve Aktivizm
Gerilla Kızlar, Sanatta feminist Hareket, 60’lar ve 70’lerden örnekler.
Türkiyeli sanatçılar ve örnek portfolyolar : Nil Yalter, Nilbar Güreş ve CANAN

6.Hafta
Fotoğraf sunumları

Yer: GALATA FOTOĞRAFHANESİ

Adres: İstiklal Caddesi, Gazeteci Erol Dernek Sokak, No: 7, D: 4, Kat: 3 Beyoğlu / İstanbul