Türkiye’deki Suriyeli Çocuklar İçin 21 kütüphane kurulmuş

Bugüne kadar Türkiye’deki Suriyeli mülteci çocuklar için okuma yazmaya destek amacıyla kamplarda 21 kütüphane kurulmuş.

2.724.937 Türkiye’deki kayıtlı Suriyeli sayısı

254.747  Kamplarda kalan Suriyeli sayısı

2.470.190 Kamp dışında yaşayan Suriyeli sayısı

1.5 milyon Suriyeli çocuk sayısı (toplam Suriyeli nüfusun %54’ü)

330.000 Okula kayıtlı Suriyeli ve diğer mülteci çocukların sayısı

500.000’in üzeri4 Tahmini okul dışı Suriyeli çocuk sayısı

http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/T%C3%BCrkiye’deki%20Suriyeli%20%C3%87ocuklar%20Bilgi%20Notu_Temmuz_2016.pdf