Fransızca rakamlar – Sayılar nasıldır?

Fransızca rakamlar – Sayılar

zéro sıfır
un, une bir
deux iki
trois üç
quatre dört
cinq beş
six altı
sept yedi
huit sekiz
neuf dokuz
dix on
onze on bir
douze on iki
treize on üç
quatorze on dört
quinze on beş
seize on altı
dix-sept on yedi
dix-huit on sekiz
dix-neuf on dokuz
vingt yirmi
vingt et un or vingt-et-un yirmi bir
vingt-deux yirmi iki
vingt-trois yirmi üç
vingt-quatre
vingt-cinq
vingt-six
vingt-sept
vingt-huit
vingt-neuf
trente otuz
trente et un or trente-et-un
trente-deux
trente-trois
quarante kırk
cinquante elli
soixante altmış
soixante et un or soixante-et-un
soixante-deux
soixante-trois
soixante-quatre
soixante-cinq
soixante-six
soixante-sept
soixante-huit
soixante-neuf
soixante-dix yetmiş
soixante et onze or soixante-et-onze
soixante-douze
soixante-treize
soixante-quatorze
soixante-quinze
soixante-seize
soixante-dix-sept
soixante-dix-huit
soixante-dix-neuf
quatre-vingts seksen
quatre-vingt-un
quatre-vingt-deux
quatre-vingt-trois
quatre-vingt-quatre
quatre-vingt-cinq
quatre-vingt-six
quatre-vingt-sept
quatre-vingt-huit
quatre-vingt-neuf
quatre-vingt-dix doksan
quatre-vingt-onze
quatre-vingt-douze
quatre-vingt-treize
quatre-vingt-quatorze
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-seize
quatre-vingt-dix-sept
quatre-vingt-dix-huit
quatre-vingt-dix-neuf

Fransızca Sıra sayıları

premier, première birinci
deuxième or second, seconde saniye
troisième üçüncü
quatrième dördüncü
cinquième beşinci
sixième altıncı
septième yedinci
huitième sekizinci
neuvième dokuzuncu
dixième onuncu
onzième on birinci
douzième on ikinci
treizième on üçüncü
quatorzième on dördüncü
quinzième on beşinci
seizième on altıncı
dix-septième on yedinci
dix-huitième on sekizinci
dix-neuvième on dokuzuncu
vingtième yirminci